Πρόσβαση στα υλικά!

Οι πρώτες εκδόσεις των βίντεο είναι διαθέσιμες προς χρήση.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έγκρισης έργου:
543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP

ladyhearts1
TLCbanner2
TLCPackLOGORGBHandsOnly
llpflag136px
GRflagicon

Το έργο TLC Pack

Περίληψη του έργου

The Το έργο TLC Pack εστιάζει σε «πηγές επαγγελματικής ορολογίας» για να υποστηρίξει τους μετανάστες που εργάζονται ή που φιλοδοξούν να εργαστούν στον τομέα της παροχής φροντίδας. Έχει διαπιστωθεί ότι αυτή αποτελεί μία από τις κύριες ευκαιρίες απασχόλησης για τους μετανάστες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του έργου TLC Pack, η «φροντίδα» ως επάγγελμα ορίζεται ως η εργασία που περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους ανθρώπους ή σε εκείνους που χρειάζονται βοήθεια κατά την περιποίηση, τις ιατρικές ή/και τις καθημερινές δραστηριότητές τους. Η εργασία μπορεί να παρέχεται σε περιβάλλοντα παροχής φροντίδας ή στο σπίτι του ατόμου που δέχεται τη φροντίδα. Τα καθήκοντα ενός φροντιστή σχετίζονται με τη γήρανση, την ασθένεια, την υγιεινή και τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής μέσα και έξω από το σπίτι ή τον τόπο διαμονής.

Εκτός από την υποστήριξη στην εκμάθηση επαγγελματικής ορολογίας, το έργο επίσης αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης συμπληρωματικών διαπολιτισμικών γνώσεων και ιδεών, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο τελικό πακέτο υλικών. Αυτό το κομμάτι του πακέτου των υλικών έχει ως στόχο να αναδείξει το σημείο τομής των καθηκόντων φροντίδας και μίας σειράς από πολιτιστικές συμβάσεις που πρέπει να λάβουν υπόψη τις πολιτιστικές αξίες, πεποιθήσεις και στάσεις τόσο των φροντιστών όσο και αυτών που δέχονται φροντίδα.

Η στρατηγική του έργου

Η εκμάθηση της επαγγελματικής ορολογίας σε συνδυασμό με την διαπολιτισμική κατανόηση επιτυγχάνεται μέσω ενός συνδυασμού βίντεο (διαθέσιμων σε ειδικό κανάλι στο You Tube) και συνοδευτικών πηγών υπό τη μορφή οδηγιών για καθηγητές και οδηγιών για εκπαιδευόμενους (ανεξάρτητες μεταξύ τους). Διαδικτυακά διαδραστικά τεστ παρέχονται επίσης στους εκπαιδευόμενους ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν την πρόοδό τους. Ένα επιπλέον διαδικτυακό εργαλείο λήψης ήχου και βίντεο είναι διαθέσιμο για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της μάθησης.

Κατεβάστε τα αρχεία:

item2
TLCPackmarketingmontage