Bekijk het materiaal hier!

De eerste units (draftversie) zijn nu beschikbaar.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft enkel de mening van de auteur weer en de Europese Commissie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Projectnummer:
543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP

ladyhearts1
TLCbanner2
TLCPackLOGORGBHandsOnly
llpflag136px
NLflagicon

TLC Packproject

Overzicht van het project

Het project richt zich op taalondersteuning op maat in een beroepsopleiding of op de werkvloer voor anderstaligen die (willen) werken in de zorgsector. Taalverwerving werd aangeduid als een van de belangrijkste factoren voor de verhoging van de arbeidskansen van buitenlandse werknemers in Europa.

Het beroep 'zorgverlening' wordt binnen de context van het TLC Packproject gedefinieerd als werk waarbij men zorg verleent aan senioren of personen die hulp nodig hebben bij de verzorging, medische zaken en/of dagelijkse activiteiten. Dit kan in een woonzorgcentrum of bij de zorgbehoevende thuis. De taken van de zorgkundige hebben betrekking op ziekte, hygiƫne en dagelijkse activiteiten binnen- en buitenshuis (of residentiƫle instelling).

Het project steunt niet enkel de verwerving van vaktaal, maar onderkent ook het belang van de ontwikkeling van aanvullende interculturele kennis en inzichten. Die zal dan ook worden aangeboden in het uiteindelijke lessenpakket. In dit onderdeel van het pakket wordt erop gewezen dat zorgverlening overlapt met een waaier aan culturele tradities waarbij rekening moet worden gehouden met de culturele waarden, opvattingen en gewoonten van zowel zorgkundige als zorgbehoevende.

Lesmethode van het project

De lesmethode waarbij naast vaktaal ook intercultureel begrip wordt onderwezen, bestaat uit een combinatie van videomateriaal (beschikbaar via een eigen YouTube-kanaal) en bijkomend lesmateriaal in de vorm van handleidingen voor docenten en voor cursisten (die zelfstandig werken). Verder kan de cursist ook gebruik maken van interactieve testen op internet om zijn vorderingen te meten. Bijkomende online audio- en videotools zullen de communicatie tussen de docenten en cursisten ondersteunen.

Downloadable files:

item2
TLCPackmarketingmontage